بررسی اندیشه‌های فقهی و مدیریتی آیت‌الله‌ مهدوی‌کنی در سرای اهل قلم

  دو پنل علمی اندیشه های فقهی و اندیشه های مدیریتی آیت الله مهدوی کنی با حضور جمعی از اندیشمندان، اساتید و دانشجویان در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب برگزار شد. سخنرانان این دو نشست به تبیین رویکردهای فقه حکومتی و نوآوری های مدیریتی آن استاد فرزانه پرداختند.    در نشست اندیشه ...