عوارض زایمان طبیعی، کی از بین می رود؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 30 ساله هستم. 13 روز پیش زایمان طبیعی کردم. تنها چند بخیه زایمان دارم که تا به حال خوب نشده اند. این اولین فرزندم هست و از رابطه زناشویی ام یک سال می گذرد. آیا درد در قسمت باسن و استخوان حوصله بعد از زایمان ...