گرایش‌های سیاسی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها اعمال نشود

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، بر ضرورت پرهیز مطلق از اعمال نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات تاکید کرد. به گزارش زیمنس گستر ، علیرضا رحیمی در همایش توجیهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، ...