عکس/ تنبیه وحشیانه دانش آموز پسر با خط کش

دانش آموز پسر که با خط کش آهنی توسط معلمش تنبیه شده است.می گوید که به خاطر درس ریاضی تنبیه شده است. [ad_1]