“اسامى ٦ نامزد تاييد شده” انتخابات رياست جمهورى

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعيه شماره ۸ ، شش نامزد احراز صلاحيت شده انتخابات رياست جمهوري را معرفي کرد ‏نوانديش: معاون سیاسی وزارت کشور ۶ نامزد نهایی را اعلام کرد:روحانیرئیسیقالیبافجهانگیریمیرسلیمهاشمی طباتكميلى:ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعيه شماره ۸ ، شش نامزد احراز صلاحيت شده انتخابات رياست جمهوري را معرفي ...