ستاد انتخابات زیمنس گستر در جنوب تهران و ری آغاز به کار کرد

دکتر فراهانی، عضو هیأت رئیسه ی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، در خصوص وضعیت شهر تهران، بیان داشتند که پلاسکویی شدن مدیریت شهر تهران، با اقدامات انجام شده طی ۱۲ سال در یک مسیر خاص، دور از ذهن نیست و باید برای جلوگیری از این فاجعه، سریعتر اقدامات مدیریتی صورت پذیرد ...