امريكا به چه كساني اميد بسته هست

نویسنده: عباس حاجي‌نجاري ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا روز چهارشنبه 24 خردادماه در نشست هستماع سناي اين كشور تأكيد كرد كه امريكا از عناصر داخلي ايران براي تغيير نظام سياسي ايران حمايت مي‌كند. او كه اين نقل کردان را براي توجيه طرح تحريم‌هاي جديد امريكا عليه سپاه پاسداران انقلاب ...