باخانومشستگی هزار کارمند نظامی در غزه

مدیر تشکیلات خودگردان فلسطین و کمیته امنیتی تشکیل انجام گرفته از سوی او قصد دارند هزار نفر از کارمندان نظامی باریکه غزه را به اجبار باخانومشسته کنند. به نقل زیمنس گستر به گرازش از مرکز هشدار‌رسانی فلسطین، «محمود عباس» به زودی هزار نفر از کارمندان نظامی را به باخانومشستگی زودهنگام ...