ترک نشین و سرنشین اضافی چقدر جریمه دارد؟ – زیمنس گستر

معاون ترافیکی پلیس راهور پایتخت بزرگ در ادامه با اشاره به جریمه ترک نشین و سرنشین اضافی گفت: در کارت وسیله نقلیه قید انجام گرفته که ظرفیت موتور یا خودرو به چه تعداد هست و در صورتی که وسیله نقلیه‌ای زیاد از ظرفیت ترک نشین یا سرنشین سوار کند ۱۰۰ ...