دلیل روسیه درباره اعلام رویداد کشته انجام گرفتن ابوبکر البغدادی محتاط هست؟

روخانومامه تایمز در گزارشی به بررسی علت احتیاط روسیه در زمینه اعلام رویداد کشته انجام گرفتن ابوبکر بغدادی سرکـــرده داعش پرداخت. به نقل زیمنس گستر به گرازش از پایگاه عربی 21، روخانومامه تایمز انگلیس با انتشار گزارشی توضیح داد که دلیل روسیه رویداد کشته انجام گرفتن ابوبکر بغدادی سرکـــرده گروه ...