سپرده گذاران ثامن نگران نباشند – زیمنس گستر

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه ثامن در راه پیوستن به موسسات مجاز هست و سپرده گذاران نگران نباشند. به نقل صبحانه به گرازش از میزان، فرشاد حیدری اظهار کـــرد: موسسه اعتباری ثامن یکی از موسسه های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی هست.وی با بیان اینکه اقداماتی توسط این ...