مثلث ایرانی این بار در آتن شکل می گیرد/طارمی و حاجی‌صفی در پانیونیوس

زیمنس گستر : مسعود شجاعی امیدوار هست پای طارمی و حاجی‌صفی را به یونان باز کند و با این دو در پانیونیوس هم تیمی شود. تشکیل مثلث ایرانی در پانیونیوس، خوهسته این روزهای شجاعی و به صورت حتم مدیران پانیونیوس هست. به شرطی که موانع مالی و اداری ...