من میتونم طبیعی زایمان کنم؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: یک سال و 11 ماه پیش زایمان به روش سزارین داشتم، بخاطر تکمیل انجام گرفتن 42 هفته و گذشتن وخانوم نوزاد از 4 کیلو و به صورت حتم کم انجام گرفتن مایع دور جنین حالا مجدد باردارم که تا موقع زایمان 2 سال و 5 ماه ...