نامه زیاد از ۷۰۰ فعال سیاسی و مدنی به رییس‌جمهور

زیاد از ۷۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روخانومامه نگاران و خانومدانیان سیاسی طی نامه‌ای به بیان مطالبات خود از حسن روحانی پرداختند.به نقل ایلنا، امضاکنندگان این نامه با بیان اینکه برخی نکات و مطالبات معطل مانده دولت یازدهم، از حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم خوهستند، رسیدگی ...