حاملگی بعد از عمل بینی، چقدر صبر کنم؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من قصد انجام عمل زیبایی بینی دارم، اما شنیدم که بعد از عمل تا دو سال احتمال خطر در باردار انجام گرفتن و تاثیر آن روی جنین وجود دارد. آیا این موضوع حقیقت دارد یا این که من می تونم تعداد تایم بعد از عمل بارداری ...