سریعترین شاسی بلند جهان معرفی انجام گرفت

شرکت جیپ به تازگی از سریعترین شاسی بلند جهان رونمایی به عمل آورد. این خودرو جیپ گرند چروکی Trackhawk نام دارد زیمنس گستر :شرکت جیپ به تازگی از سریعترین شاسی بلند جهان رونمایی به عمل آورد. این خودرو جیپ گرند چروکی Trackhawk بوده و شرکت جیپ از پیشرانه دوج SRT ...