پایتختی‌ها رکورددار نوعی بیماری خاص قلبی – زیمنس گستر

۷ ساعت خواب نداشته باشید بیماری قلبی می‌گیریدمدیر نوزدهمین کنگره بین المللی تازه‌های قلب و عروق پایتخت به خواب نامتناسب و ناکافی به عنوان یکی از علل بروز بیماری‌های قلبی عروقی اشاره کـــرد و گفت: طبق هستانداردها ۷ ساعت خواب ممتد در شبانه روز برای هر فرد لازم هست. به ...