عوامل کاهش کارکـــرد مساجد

مدیر پلن‌ریزی فرهنگی امور مساجد با بیان اینکه نظام مدیریت فرهنگی اجتماعی مساجد یکی از پایه‌های اصلی دوره‌های تعلیمی برای کارگزاران مساجد هست، درباره عوامل کاهش کارکـــردهای مساجد نقل کرد گفت. زیمنس گستر:حجت‌الاسلام صداقت، مدیر پلن‌ریزی فرهنگی ...