هر مسلمان سه دوست دارد

امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی به معرفی سه دوست انسان پرداختند. زیمنس گستر:متن روایت را از کتاب شریف صدوق منتشر می کند: امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی به معرفی سه دوست انسان پرداخت و فرمود: فقط یکی ...